tel. 355 327 610
fax 355 327 637
info@haccpexpres.cz
obsah košíku
položek : 0
bez DPH : ,00
DPH : ,00
celkem : ,00
Vyhledávání:
   Přihlaste se k odběru zpravodaje (zadejte email):     
Jak správně pracovat s Provozní knihou HACCP

Provozní kniha systému kritických bodů HACCP
návod, jak s knihou pracovat

Pokud jste, nebo budete jedním z tisíce uživatelů, kteří si zpracují mojí publikaci Provozní kniha systému kritických bodů HACCP, velmi si usnadníte svojí práci.

Máte úplně vyhráno - jestliže jste si zakoupili nebo si zakoupíte velkou v šanonu s volně uloženými listy. Téměř všechno udělám za Vás.

Spolu s velkou knihou v šanonu zároveň dostáváte:
vývěsní informační přehledy + zavedení do praxe v provozovně + základní zaškolení na místě + školení zaměstnanců.

Máte téměř vyhráno – pokud si pořídíte velkou brožovanou. Knihu si podle návodu doplníte sami a systém HACCP uvedete do života také sami. Zavedení systému pomocí Provozní knihy kritických bodů vám bez školení pracovníků zabere asi 2 hodiny.

Po doplnění základních údajů je Provozní kniha systému kritických bodů HACCP okamžitě připravena k použití a je akceptována všemi Krajskými hygienickými stanicemi.

Jak správně pracovat s Provozní knihou  systému kritických bodů HACCP:

1.    vyndat z obálky, ve které jsme Vám jí poslali (neusmívejte se, je to velmi častá závada)

2.     každá kniha je originál – má sériové číslo a na úvodní stránce je název vaší provozovny


3.     prostudujte a naučte se obsah prvních sedmi stránek – zde je souhrn všeho, co HACCP je, jaké předpisy platí a co je potřeba dodržovat (není to nic, co nezvládnete)


4.    vyplňte tabulku „Sestava týmu pro zavedení systému kritických bodů“ – vedoucí týmu je zpravidla vedoucí provozovny, zapište členy (pracovníky) provozovny a externího poradce

5.     VELMI DŮLEŽITÉ – vyplňte údaje o vaší provozovně. Důležité a neměnné údaje vyplňte propisovací tužkou, ostatní činnosti, které se mohou změnit, vyplňte obyčejnou tužkou, abyste je mohli případně změnit


6.     křížkem označte činnosti, které provádíte. Je zde uvedeno 22 nejčastějších činností (případně dopište, pokud není něco uvedeno

7.     křížkem na následujících stránkách označte ty činnosti, které se vaší provozovny týkají. Vše je připraveno jako dotazník, takže velmi jednoduché

8.     na list papíru nakreslete plán provozovny – jednoduchý půdorys jednotlivých místností. Zakreslete jednotlivé místnosti, šipky udávající pohyb materiálu a osob.
Půdorys určitě jej máte v dokumentaci, kdy jste žádali o souhlas k otevření provozovny.


9.     do šanonu založte přiložené listy „Vedení záznamové dokumentace“. Průběžně provádějte vlastní kontroly a zjištěné hodnoty průběžně zapisujte.
Moc neuspějete, pokud je na první pohled jasné, že jste pokaždé zjistili stejné hodnoty a tyto všechny zapíšete na konci měsíce a navíc stejnou tužkou.


10.    nikdo není dokonalý! Pokud zjistíte nějakou chybu, zapište jí! Budete pochváleni, že kontroly provádíte svědomitě.


11.    na jednotlivá pracoviště vyvěste „Kontrolní kritické body“, tak aby se pracovníci s nimi mohli průběžně seznámit. Jednotlivé listy jsou součástí publikace. Vložte je do prospektových fólií a vyvěste.


12.   podepište provozní a sanitační řád, který je součástí publikace. Dokumenty založte do šanonu. 


13.   proškolte vaše zaměstnance – seznamte je s prvními sedmi stranami Provozní knihy systému kritických bodů, provozním a sanitačním řádem a způsobu sledování hodnot a jejich zapisování


14.   zapisujte důležité změny – jestliže svojí činnost rozšiřujete, případně omezujete, změny označte na jednotlivých listech Provozní knihy HACCP


15.    jednou ročně proveďte „Vnitřní audit“ zavedeného systému a proveďte zápis.
Kontroluje se, zda je systém správně zaveden, jestli dodržujete stanovená pravidla.
Audit musí provádět osoba, která systém nezaváděla a která v provozovně nepracuje. Musí však mít znalosti z uplatňování systému HACCP v praxi.

Jestliže potřebujete pomoci, proškolit Vaše zaměstnance nebo provést vnitřní audit, rád za Vámi přijedu.
 
Hermann Salzer
Autor Provozní knihy systému kritických bodů HACCP
další informace na www.haccpexpres.cz
tel.: +420 355 327 610